Liên hệ

THỈNH TƯỢNG PHẬT - GIEO CÔNG ĐỨC Khi thỉnh mỗi bức tượng Phật, quý vị đã cùng chúng tôi góp phần giúp đỡ cho những cảnh đời khó khăn trên mọi miền đất nước. Xin đươc cảm ơn và tri ân công đức của Quý Vị ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ : 0888280772